Business

Vrouwelijk toptalent vaak geblokkeerd door onuitgesproken quota

De aanwezigheid van vrouwelijke executives kan een grote hinderpaal vormen voor het streven van seksegenotes om eveneens tot de hogere kaders te kunnen doordringen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Florida op basis van de gegevens van vijftienhonderd grote bedrijven de voorbije twintig jaar.

De onderzoekers merken op dat de talent-pijplijn van de meeste bedrijven nochtans voldoende vrouwelijke kandidaten voor hogere functies omvatten, maar toch blijft hun aanwezigheid in de topkaders opmerkelijk beperkt. De carrières van deze vrouwelijke talenten worden volgens de researchers echter vooral door seksegenotes geblokkeerd.

“De studie toont aan dat vrouwen in het topmanagement met impliciete quota worden geconfronteerd,” benadrukt onderzoeksleider David Gaddis Ross, professor management aan de University of Florida.

“In de meeste ondernemingen doet het leiderschap een poging om een beperkt aantal vrouwen in het topmanagement op te nemen. Daarentegen kan er veel minder interesse worden opgemerkt om grotere aantallen vrouwen in de hogere kaders van het bedrijf op te nemen. Soms is er zelfs sprake van een echte weerstand.”

Nooit op lauweren rusten

“Wanneer een vrouw in het topmanagement aanwezig is, wordt het dan ook minder waarschijnlijk dat ook een andere kaderfunctie aan een seksegenote zal worden toegewezen.”

“De resultaten van het onderzoek laten uitschijnen dat er meer inspanningen moeten worden gedaan om een grotere genderdiversiteit te creëren in leiderschapsposities,” zegt professor Ross nog. “Anders dreigen vrouwen in het topmanagement een geïsoleerde minderheid te blijven.”

Wanneer bedrijven een eerste vooruitgang op het gebied van genderdiversiteit hebben gedaan, mag er volgens David Ross dan ook geen enkele versoepeling in het beleid worden getolereerd.

In werkelijkheid zullen de inspanningen volgens hem in tegendeel nog moeten worden opgevoerd. Anders dreigt het initiële succes een rem te worden op een verdere implementering van de gendergelijkheid. (mah)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close