Economie

Vrouwelijke bestuurskamer is vriendelijker voor het milieu

Bedrijven die kunnen beroep doen op een raad van bestuur met een meer evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen, blijken bij de bescherming van het leefmilieu beter te presteren dan ondernemingen met een overwegend mannelijke bestuurskamer.

Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Adelaide in Australië, gebaseerd op een analyse van bijna negentienhonderd milieuklachten die bij de rechtbanken in de Verenigde Staten tijdens de eerste vijftien jaar van deze eeuw tegen de vijftienhonderd grootste Amerikaanse bedrijven werden opgestart.

Besparing

“Bedrijven met een grotere vrouwelijke aanwezigheid op de hoogste beleidsniveaus lopen ook minder risico om met gerechtszaken wegens inbreuken of delicten tegen de milieuwetten te worden geconfronteerd,” betoogt onderzoeksleider Chelsea Liu, professor bedrijfsbeleid aan de University of Adelaide.

“Er kunnen rechtstreekse banden worden aangetoond tussen genderdiversiteit en het milieugedrag. Het onderzoek maakt duidelijk dat de aanwezigheid van vrouwelijke bestuurders een temperende impact heeft op het aantal milieuproblemen waarmee de onderneming wordt geconfronteerd.”

“Vastgesteld werd dat elk bijkomend vrouwelijk directielid het aantal gerechtelijke milieuprocedures tegen de onderneming met 1,5 procent doet dalen,” stipt Chelsea Liu nog. “Wanneer men ermee rekening houdt dat een gemiddeld milieugeding in de Verenigde Staten een kost van 204 miljoen dollar met zich meebrengt, kan worden berekend dat elke vrouw in de directiekamer een besparing van 3,1 miljoen dollar zal opleveren.”

“Genderdiversiteit is van cruciaal belang,” zegt professor Liu. “Een vrouwelijke vertegenwoordiging in de raad van bestuur is het belangrijkst wanneer de onderneming door een mannelijke chief executive wordt geleid. Met een seksegenote als chief executive heeft de aanwezigheid van vrouwen in de bestuurskamer minder impact op het ecologisch beleid.”

“Dit fenomeen kan worden toegeschreven aan de diversiteitstheorie, die eerder al heeft aangegeven dat groepen met een diverse achtergrond op het gebied van onder meer geslacht en ras geneigd zijn betere collectieve beslissingen te nemen, aangezien zij uit een bredere waaier van invalshoeken kunnen putten.”

Quota

“Een breder aanbod aan perspectieven kan het milieubeleid van de onderneming verbeteren,” aldus de onderzoekers. “Dat kan vervolgens de blootstelling aan juridische klachten verminderen. Theorieën rond gendersocialisatie en ethiek suggereren verder dat de opvoeding van meisjes meer gericht is op de verzorging van anderen, wat in de bestuurskamer van de onderneming tot een beter milieubeleid zou kunnen leiden.”

“Eerder onderzoek heeft bovendien aangetoond dat vrouwelijke executives minder vaak op zelfoverschatting kunnen worden betrapt en ook sneller bereid zijn om het advies van experts in te winnen dan hun mannelijke tegenhangers.”

Chelsea Liu wijst erop dat in veel landen gediscussieerd wordt over de introductie van verplichte genderquota in de bestuurskamers van de ondernemingen. “Het onderzoek voert alvast een element aan waarmee een streven naar een grotere genderdiversiteit in het bedrijfsleven zou kunnen worden verdedigd,” voert de wetenschapster aan.

“Aangezien het ecologisch beleid van de ondernemingen ook op maatschappelijk vlak steeds belangrijker wordt, kunnen de resultaten van dit onderzoek belangrijke implicaties hebben voor investeerders, managers en beleidsmakers. Inbreuken tegen de milieuwetgeving hebben niet alleen een belangrijke impact op de maatschappij, maar kunnen ook een vernietigende gevolgen hebben voor de aandeelhouderswaarde.”

Show More
Close
Close