Articles

Waarom ons geheugen ons in de steek laat als het om de liefde gaat

Wanneer het om sentimentele relaties gaat, gaan we selectief te werk waar het onze herinneringen betreft en kiezen we zelf wat we onthouden en wat niet. Dat blijkt uit een studie die in het Journal of Personality and Social Psychology (.pdf) is gepubliceerd.

Volgens de onderzoekers draait alles om ‘vertrouwen’. Ze definiëren dat begrip als ‘de verwachting dat je op iemand kan berusten om je verlangens in te willigen en dat die persoon het goed met je meent, nu en in de toekomst”.

De basis van vertrouwen wordt gevormd door eerdere ervaringen, maar ook door een vorm van blind geloof.

Onze herinneringen aan een geliefde zijn dus grotendeels afhankelijk van het vertrouwen dat we in die persoon hebben.

We herinneren ons slechte dingen wanneer het gebrek aan vertrouwen ons aanmaant onszelf te beschermen en we denken disproportioneel aan goede dingen wanneer we ons op ons gemak voelen bij onze partner.

Deze visie werd ondersteund door vier afzonderlijke studies waarbij honderden koppels werden geraadpleegd.

Vertrouwen is de beste voorspeller van hoe waarheidsgetrouw onze herinneringen zijn. Of met andere woorden: we vertellen onszelf verhalen met als einddoel een relatie te verbreken of ze te beschermen.

Dat wordt vooral duidelijk waar het zogenaamde ‘transgressies’ betreft. Dat zijn handelingen die bewust tegen de wensen van onze partner ingaan of specifieke beloften die we aan onze partner hebben gemaakt gaan verbreken.

Zulke handelingen – van overspel plegen tot de weigering om het huisvuil buiten te zetten – ondermijnen de stabiliteit van de relatie en zijn essentieel voor het vertrouwen. Daarom spelen ze zo’n belangrijke rol in ons herinneringsproces.

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close