Economie

Wat een studie van 5.000 kinderen ons leert over succes

Ook de meest intelligente kinderen hebben aandacht en stimulatie nodig. Dat blijkt uit een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de Vanderbilt University in Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee. De resultaten van het onderzoek, waarbij vijfduizend hoogbegaafde kinderen in de Verenigde Staten gedurende vijfenveertig jaar werden gevolgd, tonen dat zelfs kinderen met geniale niveaus van intelligentie leerkrachten nodig hebben om hun volledige potentieel te bereiken.

De wetenschappers benadrukken dat het onderwijssysteem vaak prioriteit geeft aan het opheffen van de laagst presterende kinderen, maar vaak de meest intelligente jongeren negeert.

Mythe

“Deze intelligente toplaag heeft daadwerkelijk een grote impact op de samenleving,” benadrukte Jonathan Wai, psycholoog aan de Duke University, eerder al. “Kinderen uit de intelligente toplaag hebben een grote kans om uit te groeien tot eminente wetenschappers en academici, chief executives en federale rechters, senatoren en miljardairs.”

Helaas moet worden vastgesteld dat kinderen die een vroege aanleg voor vakken als wetenschap en wiskunde vertonen, meestal niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Een groot deel van de aandacht van de leerkrachten gaan immers naar pogingen om onderpresterende kinderen te helpen om bij te blijven.

Dat kan volgens de onderzoekers ook voor de maatschappij grote gevolgen hebben. “Jongeren die misschien ooit levensveranderende medische apparatuur zouden kunnen ontwikkelen of een grote bijdrage zouden kunnen leveren tot de wereldvrede, dreigen door een gebrek aan aandacht in minder invloedrijke rollen te vervallen,” wordt er aangevoerd.

“Het is een mythe dat de meest verstandige kinderen ook zonder hulp van hun omgeving hun volledig potentieel zullen kunnen ontwikkelen.”

Uitdaging

“Dat blijkt ook wanneer gekeken wordt naar jongeren die tijdens hun studies een jaar overslaan om met een grotere uitdaging te worden geconfronteerd,” zeggen de onderzoekers nog.

“Deze groep bleek 60 procent kans te hebben patenten en doctoraten te winnen dan hun leeftijdsgenoten die een school parcours hebben afgelegd zonder een jaar over te slaan. Bovendien bleken ze ook dubbel zoveel kans te hebben om de academische graad te halen in wetenschappen, technologie, engineering of wiskunde. Ook bij de intellectuele elite kunnen kinderen nog altijd altijd door de mazen van het net wegglijden.”

“Wanneer men merkt met een hoogbegaafd kind geconfronteerd te worden, mag men nooit stoppen de jongere verstandelijk steeds grotere uitdagingen voor te leggen,” wordt er aangevoerd. “Men moet achterhalen waar de grenzen van deze jongeren liggen en moet garanderen dat ze zo vaak mogelijk intellectueel worden gestimuleerd.”

“Ouders en leerkrachten kunnen ook helpen te achterhalen voor welke materies deze jongeren de grootste interesse en aanleg hebben. Veel hoogbegaafde kinderen blijken over uitzonderlijke ruimtelijke inzichten te beschikken. Die punten kunnen worden ontwikkeld tot vaardigheden die nodig zijn om een succesvolle carrière als ingenieur, architect of chirurg uit te bouwen.”

Show More
Close
Close