Business

Wegeninfrastructuur hoeft geen bedreiging te zijn voor de natuur

De snelle uitbouw van het wereldwijd wegennet betekent een belangrijke bedreiging voor het leefmilieu, maar anderzijds kan een goed geplande aanleg van wegen grote voordelen opleveren voor de natuur. Dat is de stelling van wetenschappers aan de University of Cambridge in Groot-Brittannië en de James Cook University in Australië. De onderzoekers benadrukken dat een zorgvuldig geplande wegenaanleg cruciaal zal zijn voor de toekomst, aangezien die infrastructuur volgens hen noodzakelijk zal zijn om de voedselbevoorrading van de toenemende wereldbevolking te kunnen blijven garanderen. Bij de aanleg van wegen zal volgens hen dan ook een intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines noodzakelijk zijn.

“Bosontginners, mijnbouwers en andere sectoren leggen nagenoeg overal wegen aan, ook op plaatsen waar men eigenlijk niet zou mogen komen, zoals in ongerepte natuurgebieden,” merkt Andrew Balmford, professor aan de University of Cambridge, op. “Een aantal van die constructies zorgen voor echte milieurampen.” De onderzoekers merken onder meer op dat in het Amazone-gebied 95 procent van de ontbossing en bosbranden binnen een afstand van tien kilometer van een weg kan worden gesitueerd. Op dit ogenblik zouden in de Amazone al 100.000 kilometer wegen zijn aangelegd. Toch hoeft de wegeninfrastructuur volgens de wetenschappers niet destructief te zijn voor de natuur.

“Op de gepaste locatie kunnen wegen zelfs een positieve bijdrage leveren tot het beschermen van de natuur,” zegt professor Balmford nog. “Cruciaal is dat de aanleg van wegen zorgvuldig wordt gepland en uit de buurt van waardevolle natuurgebieden blijft. De wegeninfrastructuur moet geconcentreerd worden in gebieden die het best geschikt zijn voor landbouw en vastgoed-ontwikkelingen. In die gebieden kunnen wegen de landbouw ondersteunen en het transport van oogsten en meststoffen vergemakkelijken. Dat optimaliseert de winst van de landbouw en verbetert het welzijn van de bewoners. Bovendien helpt die wegeninfrastructuur het garanderen van de voedselveiligheid.” (MH)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close