Business

Wereld gaat opnieuw op zoek naar executives

In de Verenigde Staten en grote delen van Europa wordt opnieuw een grotere aandacht besteed aan de rekrutering van executives. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Boyden over de vraag naar leidinggevenden in veertig landen. Opgemerkt wordt dat de stabiliserende economische omstandigheden een sterke basis creëren die bedrijven toelaat om opnieuw in menselijk kapitaal te investeren. Deze investeringen zijn volgens Boyden bovendien ook steeds meer gericht op lange termijn om zich te wapenen tegen de toenemende concurrentie op de wereldwijde markt. Er wordt aan toegevoegd dat bedrijven opnieuw ook steeds meer investeren in training en opleidingsprogramma’s.

“Tot voor kort bleven de bedrijven bijzonder terughoudend met aanwervingen voor hun topkaders,” merkt Trina Gordon, chief executive van Boyden World Corporation, op. “Door de economische onzekerheid was er ook duidelijk een aarzeling om de management-teams op langere termijn uit te breiden. Door de positieve evoluties op de wereldwijde markten, kan daarin echter een kentering worden opgemerkt en beginnen ondernemingen opnieuw te denken aan de versterking van hun topkaders.” Er wordt aan toegevoegd dat door investeringen in de digitale economie en infrastructuur een toenemende behoefte blijkt aan bijkomende vaardigheden.

“Informatica geniet een toenemende invloed in de topkaders,” voert Boyden aan. “Bedrijven bestempelen technologie niet langer louter als een middel om kosten te besparen, maar steeds meer als een platform om een concurrentieel voordeel op de markt te creëren. Het management, vooral in sectoren die rechtstreeks met consumenten worden geconfronteerd, beseft dat technologie een positieve bijdrage kan leveren tot de interactie met het publiek en dat een informatica-verantwoordelijke daarbij een cruciale bijdrage kan leveren. Bovendien moet ervoor gezorgd worden dat de informatica-activiteiten over wereldwijde divisies optimaal op elkaar zijn afgestemd.”

Boyden merkt daarbij op dat er voor die opdrachten een toenemende vraag wordt opgemerkt naar vrouwelijke kandidaten, die vaak het best geschikt zouden worden geacht om een evenwicht tussen de technische en emotionele intelligentie aan te bieden dat voor deze types van complexe functies wordt verwacht. De consulent merkt verder op dat de sector wordt geconfronteerd met het opvolgingsprobleem van de generatie babyboomers, die de pensioenleeftijd benaderen, maar waarbij vaak moet worden vastgesteld dat de pijplijn van kandidaten met de noodzakelijke expertise onvoldoende is gestoffeerd. (MH)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close