Articles

Werken zonder grenzen

De bedrijfswereld van vandaag bestaat uit twee parallelle werelden: enerzijds zijn  er de ondernemingen waar het noodzakelijk is dat de werknemers fysiek op de werkplek aanwezig  zijn en zich houden aan een strikte planning om efficiënt te kunnen werken ( fabrieken, laboratoria of winkels). Anderzijds zijn er bedrijven waar de “kenniswerkers” hun job net zo goed van thuis uit en op elk moment van de dag kunnen uitoefenen. De meeste ondernemingen zijn al in min of meerdere mate op beide vlakken actief. Maar een manier vinden om hierin uit te blinken en te voldoen aan de specifieke behoeften van beide groepen werknemers, zal de uitdaging voor het komende decennium worden.

 

De toename van het telewerk en de mobiliteit

Sinds het begin van de industriële revolutie  brachten bedrijven vele werknemers onder één dak om zo de hoogste efficiëntie te bereiken. De technologische ontwikkelingen van de laatste 15 jaar hebben dit ‘gecentraliseerd model’ onnodig gemaakt. Email, internet, mobiele telefoons, video conferencing en anderde technologische middelen hebben bijna elke werknemer die normaal gesproken op kantoor  zou zitten mobiel gemaakt.

De demografische ontwikkelingen spelen hierbij eveneens een rol. Uit statistieken van het U.S. Bureau of Labor  blijkt dat er een groei van 20 procent zal zijn van het aantal kenniswerkers tussen 2004 en 2014. Temeer omdat de nieuwe generatie werknemers, die opgegroeid zijn met het Internet, de mobiliteit hoog in het vaandel dragen.

 

Meer mobiliteit als bedrijfsstrategie

Deze veranderde situatie levert uitdagingen op voor bedrijven. Eerst en vooral omdat ze zo hun vaste kosten kunnen verminderen. Naast de loonkost maakt vastgoed de grootste kostenpost uit voor de meeste grote bedrijven. Een aantal studies hebben namelijk uitgewezen dat soms 50 procent aan kantoorruimte niet wordt gebruikt omdat het personeel een dag thuis werkt, op zakenreis of op vakantie is. Door haar “kenniswerkers” de mogelijkheid te geven om mobieler te werken en zo haar vaste kosten voor vastgoed om te buigen naar variabele kosten, kan het bedrijf heel wat besparen. Een flexibele werkplek wordt bovendien een steeds belangrijker argument bij het rekruteren van talent. Het tekort aan talentvol personeel zal de komende jaren blijven toenemen (de “baby-boomers” zullen massaal met pensioen gaan), wordt het voor bedrijven een grote uitdaging om geschikte werknemers aan te trekken, aan te werven en vooral te behouden. Een flexibele werkplek biedt hier dus een concurrentieel voordeel. De meeste werknemers zullen liever vanuit een satellietkantoor werken in plaats van uren lang in de file te staan. Tenslotte zorgen meer telewerkers voor een verhoogde productiviteit. Terwijl sommige managers er vanuit gaan dat werknemers die niet vanuit kantoor werken minder productief zijn, hebben een aantal studies het tegenovergestelde aangetoond.  Telewerkers kunnen zich meer op hun werk controleren omdat ze minder vaak afgeleid worden door collega’s die een praatje komen maken…

 

De uitdaging voor het management

Terwijl de voordelen van een flexibele werkomgeving duidelijk worden, brengt het managen van deze veranderingen heel wat uitdagingen met zich mee. Eerst en vooral omdat veel bedrijven de ervaring missen om een “distributed work force” te managen. Ook zijn er uitdagingen voor de werknemers. Veel werknemers voelen zich geïsoleerd van de rest van het bedrijf en missen de ondersteuning en professionele hulpmiddelen waarover hun collega’s op kantoor wel beschikken. Terwijl hun output kan stijgen, kunnen ze verlangen naar sociale interactie en een groepsgevoel. Om deze uitdagingen te overwinnen moeten werknemers en werkgevers een nieuwe ingesteldheid aannemen tegenover werken op afstand. Steeds meer bedrijven richten zich op outsource oplossingen die hun in staat stellen hun werknemers te laten werken waar, wanneer en hoe deze maar willen. Netwerken van business lounges, vergaderruimten, video conferencing, virtuele kantoren en andere kantoorlocaties maken het mogelijk dat mobiele werkers in verbinding met het bedrijf kunnen staan. Of het nu om een opstartend bedrijf of een multinational gaat, men moet afstappen van het werkmodel waarin alle werknemers op hetzelfde moment op één locatie werken. De werknemers van vandaag zullen dit zeker waarderen en de bedrijven zullen dit zeker nastreven!

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close