Articles

Wijken krijgen door huisdieren een sterkere band

Huisdieren vormen een belangrijke factor in de versterking van de sociale banden in een wijk. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of Western Australia.

De onderzoekers – die meer dan 2.600 eigenaars van huisdieren in Perth in Australië en San Diego, Portland en Nashville in de Verenigde Staten interviewden – zeggen daarbij tot de vaststelling te zijn gekomen dat de andere wijkbewoners aan bezitters van huisdieren een grotere betrouwbaarheid toekennen. Bovendien worden de eigenaars van dieren als een meerwaarde voor het sociale kapitaal van de buurt beschouwd, waardoor sterkere community-banden worden gestimuleerd. “Huisdieren kunnen als een sociale lijm werken, waarbij aan buren een grotere kans wordt geboden om elkaar te ontmoeten,” benadrukt onderzoeksleider Lisa Woods, professor volksgezondheid aan de University of Western Australia. “Bovendien kon worden vastgesteld dat een grotere aanwezigheid van huisdieren bij de inwoners ook een sterker gevoel van gebondenheid met de wijk opwekt.”

Honden

De onderzoekers zeggen tevens vastgesteld te hebben dat eigenaars van huisdieren ook sneller geneigd zijn om buren een helpende hand te reiken. Huisdieren kunnen volgens professor Woods dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de uitbouw van de sociale structuur van een woonomgeving. “Het is algemeen bekend dat bezitters van honden een grotere kans hebben om anderen te ontmoeten en dus meer sociale contacten uit te bouwen,” betoogt professor Woods. “Er kan echter worden vastgesteld dat niet alleen honden een positieve impact hebben op de samenhang in een wijk kunnen hebben. Er kan bij alle soorten huisdieren een positieve impact worden ervaren.” “Wel bleek dat bij de hondenbezitters een hoger niveau van sociaal kapitaal – het gevoel van verbondenheid met de lokale gemeenschap – kan worden opgetekend.” Het lijkt volgens Woods dan ook niet aangewezen om een verbod op het houden van gezelschapsdieren in allerlei residenties aan te moedigen. (mah)

Tags
Show More
Close
Close