Economie

Zonder het UK speelt Europa een derderangsrol in A.I.

In de wereld van de innoverende start-ups laat de Europese Unie zich, zeker wanneer een vergelijking wordt gemaakt met de Verenigde Staten en China, vooral door een sterke fragmentatie opmerken. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Roland Berger en investeerder Asgard. Er wordt bovendien opgemerkt dat de brexit die tegenstelling nog scherper dreigt te stellen.

Aangevoerd wordt dan ook dat zowel de Europese beleidsmakers als de investeerders en de grote bedrijven grotere inspanningen moeten doen om voor innoverende start-ups uit hun gebied een grotere voedingsbodem te creëren.

Start-ups

“Europa is op het gebied van innoverende start-ups weliswaar een belangrijke speler, maar toont zich veel te gefragmenteerd om echt op het wereldtoneel te wegen,” aldus Roland Berger in zijn rapport over de Europese start-upactiviteit in artificiële intelligentie, die nochtans samen met de automatisering de basis zullen leggen voor een grote revolutie in de productieprocessen.

Er wordt aan toegevoegd dat in kunstmatige intelligentie vooral de start-ups de aanjagers van baanbrekende innovatie zijn. Volgens Roland Berger kunnen op dit ogenblik wereldwijd 3.465 start-ups in artificiële intelligentie worden opgetekend.

Groot-Brittanië

Die markt wordt aangevoerd door de Verenigde Staten, waar 1.393 beginnende bedrijven worden geregistreerd. Europa staat met 769 start-ups op de tweede plaats, gevolgd door China met 383 ondernemingen. “Die cijfers moeten echter gerelativeerd worden,” zegt Roland Berger.

“Europa dankt zijn tweede plaats immers vooral aan Groot-Brittannië, waar meer start-ups kunnen worden opgemerkt dan in Duitsland en Frankrijk samen. Groot-Brittannië is het enige Europese land in de top vijf. Door de brexit lijkt de Europese aanwezigheid in de wereldwijde innovatie dan ook gevoelig te zullen worden beperkt.”

Er wordt opgemerkt dat Duitsland en Frankrijk samen wereldwijd slechts 6 procent van alle startups in artificiële intelligentie vertegenwoordigen. “De twee landen hebben op dit ogenblik te weinig gewicht om economische en ethische kwesties op wereldschaal te beïnvloeden,” wordt in het rapport opgemerkt. “Europa dreigt in de toekomst dan ook vooral een passieve gebruiker van kunstmatige intelligentie te worden.”

Samenwerking

Om die trend te keren, moet er volgens Roland Berger in eerste instantie gewerkt worden aan een coördinatie van de Europese initiatieven. Er zijn volgens het rapport op dit ogenblik eigenlijk bijzonder weinig beleggers met een Europese visie. “Er is tussen de Europese partijen nog altijd een sfeer van competitie, terwijl uiteindelijk alleen samenwerking een oplossing zal brengen,” zegt Roland Berger nog.

Daarnaast wordt ook gewezen op de zwakte van de publieke financiering in de sector. Daarbij wordt echter tevens aangevoerd dat de grote bedrijven zich eveneens als een hefboom voor de startup-sector moeten opstellen.

Daarbij moet volgens het rapport geïnvesteerd worden in de introductie van artificiële intelligentie in de eigen bedrijfsactiviteiten. Maar ook moeten de grote ondernemingen volgens Roland Berger tevens de nodige financiële middelen ter beschikking stellen – door participaties of overnames – om de startups de kans te bieden verder te kunnen groeien.

Show More
Close
Close